Cải thiện hồ sơ tín dụng.

Cải thiện hồ sơ tín sẽ giúp công ty bạn:
  1. Giảm lãi suất và dòng tiền ra
  2. Giành được kỳ hạn ưu đãi, mua hàng cung cấp bằng thẻ tín dụng và tăng dòng tiền vào để tiếp tục phát triển kinh doanh
  3. Tìm kiếm thêm nhiều đối tác mới và thu hút đước khách hàng mới
  4. Giảm chi phí bảo hiểm


Cải thiện hồ sơ tín dụng được xem là quan trọng nếu công ty của bạn hiện tại đang thanh toán theo hình thức thanh toán ngay khi giao hàng, thực hiện yêu cầu vay hoặc đang dự tính việc đầu tư cho kỳ hạn tín dụng tốt hơn. Đây là một bước rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới điểm mấu chốt trong việc kinh doanh của bạn.
Một dịch vụ thêm vào tối đa 6 bản chứng nhận thanh toán để bạn lựa chọn. Việc thêm chứng nhận thanh toán vào hồ sơ tín dụng giúp cải thiện tốt hơn độ chính xác của tất cả những số liệu và sự xếp hạng mà Công ty TNHH Dịch vụ Thông Tin Tài Chính thu thập được để bạn chắc chắn rằng bạn nhận được tỷ lệ và kỳ hạn tín dụng tốt nhất từ đối tác của bạn.